Rättvisemärkt kaffe – för en mer jämställd framtid

Den moderna, medvetna människan letar efter rättvisemärkt kaffe bland hyllorna. Antalet människor som ska samsas på vår vackra planet ökar i raketfart och naturens resurser sinar fort. Kaffe är världens näst största handelsvara och kaffeplantager brer ut sig över enorma ytor i – framför allt – utvecklingsländer.

Rättvisemärkt kaffe – Ett bra val

Det mesta av kaffet vi dricker är av arten arabica och kommer oftast från Central- och Sydamerika, men det odlas kaffe också i Afrika och Asien. Världens dyraste kaffe växer på karibiska Jamaica, i de blå bergen där. Det kaffet ska vara något alldeles särskilt, vilket man förstår med tanke på att kilopriset ligger på över 1000 kronor. Det kaffe som växer på svårare terräng, som i Afrika, är ofta av den slittåligare sorten Robusta. Robustakaffe är starkare och bittrare i smaken än arabicakaffe, men det innehåller också en högre halt koffein vilket uppskattas i t ex espressoblends.

rattvisemarkning kaffe

Det är på hög höjd, i jämnt tropiskt klimat som den känsliga arabica kaffeplantan trivs bäst. Sådant klimat finner man i länder som Colombia, Brasilien och Jamaica. Colombia står för mer än 10 % av all kaffeodling i världen och kaffe är en viktig del av landets försörjning. Tack vare att man har odlat kaffe så pass länge i Colombia så har arbetsmiljö och miljöhänsyn blivit viktiga och förhållandevis långt framskridna i just Colombia – trots att landet i övrigt är fattigt och i utvecklingsstadium.

De som arbetar på kaffeodlingar i Colombia har ofta bättre förutsättningar än kaffearbetare i andra länder. Man ser till att arbetarna får rimliga arbetstider, löner och att deras familjer får tillgång till god sjukvård och skolgång. Givetvis är det inte samma överallt, men generellt är dessa saker bättre i just Colombia.

Bra förhållanden – Rättvisemärkt kaffe

Vill man vara säker på att arbetarna på kaffeodlingarna varifrån man köper sitt kaffe jobbar under respektabla former så köper man Rättvisemärkt kaffe. Rättvisemärkning – eller Fair Trade – garanterar att produkten man köper, i det här fallet kaffe, är framtagen på en plantage där demokrati styr, där inget barnarbete eller någon form av diskrimination förekommer. Det är en etisk och social märkning som framför allt fokuserar på mänskliga rättigheter. Rättvisemärkt kaffe kan ofta vara dyrare än annat kaffe och bara 0,5 procent av allt kaffe som säljs i Sverige innehar rättvisemärkning.

rattvisemarkt kaffe

Kravmärkt samt ekologiskt kaffe

Det finns andra märkningar som också är populära, som t ex Kravmärkning, ekologiska alternativ och UTZ certifiering. Vissa av oss väljer att stödja den logga som garanterar goda arbetsförhållanden för människor, medan andra av oss tycker att det är viktigare att kaffeodlingarna jobbar för en hållbar utveckling. Det bästa är såklart att köpa kaffe som kan garantera båda delar.

Kaffe tar upp väldigt stor odlingsyta på frodig mark, alla människor i världen vill ha tillgång till gott kaffe, eller i alla fall kaffe – rätt och slätt. Det minsta vi som «rika» konsumenter kan göra är att se till så att odlingarna är schyssta arbetsplatser. Genom att köpa rättvisemärkt kaffe så gör man just det.