Kravmärkt kaffe: En investering för framtiden

Kravmärkt kaffe blir allt vanligare. I takt med att vi ökar vår medvetenhet gällande miljö och mänskliga rättigheter så ökar också kraven på de produkter vi köper. Just KRAV är en sedan länge välkänd märkning av svensksålda varor. Det ger viss garanti för att det är bra miljö – och arbetsvillkor för de som arbetar med produkterna. 

Kravmärkt kaffe

KRAV står för miljötänk och värdesättning av god arbetsmiljö för arbetare. För att en produkt ska kunna KRAV-märkas så måste den uppfylla ganska strikta kriterier gällande ekologisk odling, god djuromsorg, minimal klimatpåverkan, samt socialt ansvar. Man får inte heller använda sig av kemiska bekämpningsmedel när man odlar KRAV-märkta produkter och inte heller konstgödsel eller genmodifierade organismer. En annan viktig aspekt är att KRAV varor är fria från onödiga tillsatser och fokuserar på att erbjuda folket hälsosam mat utan smakförstärkare och smakämnen.

Kravmärkt kaffe är således kaffe utan konstiga tillsatser, som har fått växa utan kemiska bekämpningsmedel i en miljö där både närmiljön samt arbetarna respekteras. Det är kaffe som är hälsosamt för alla inblandade.

kravmarkt kaffe

Vanligare med KRAV

Allt fler låter KRAV-märka sitt kaffe. Folk köper hellre kaffe som de vet kommer från goda förhållanden och det sätter press på marknaden att fortsätta utvecklas i en hållbar riktning.

Idag finns det en lång rad olika märkningar utöver gamla välkända KRAV. Rainforest Alliance är ett exempel. Man tar fram metoder för att göra det lönsamt för företag att bidra till en bibehållen regnskogsmiljö runt om i världen. Det är så lätt att bara tänka på här och nu, att utvinna vad man kan från våra rika omgivningar, men om vi inte tar vara på det som finns och samtidigt bäddar för en lika frodig framtid så kommer planeten inte att hålla särskilt länge. Det är viktigt att man hjälper bönder, skogsägare och turistföretag i regnskogsmiljö att skapa större inkomster som ett led i deras miljötänk. På så sätt vinner både den lilla människan såväl som hela ekosystemet. Då kaffe är en så pass stor vara som odlas i regnskogsmiljö så finns det en hel del kaffe som märks med Rainforest Alliance.

Rättvisemärkt kaffe

En annan märkning på bland annat kaffeprodukter som blir allt vanligare är Rättvisemärkt. Rättvisemärkningen garanterar att arbetare i u-länder får skälig ersättning för sitt jobb. De får också vettiga arbetsförhållanden och fördelar såsom läkarvård och skolgång.

En liknande märkning som Rättvisemärkt är Utz Certified. Detta är en oberoende organisation som pushar för att kaffeodlare ska ta större ansvar för sina arbetare, för miljö och för hållbar utveckling på sina plantager. Det innebär bland annat utbildning och sjukvård för odlingarnas arbetare och deras familjer, samt att kaffet ska kunna spåras från färdigt paket till exakt odlingsplats.

Ansvar för framtiden

Det finns en lång rad fler kaffemärkningar och det positiva som syns idag är att folk verkligen bryr sig. Även om ett KRAV-märkt kaffe kanske är dyrare än ett omärkt så säljer det bra. Folk vill ta sitt ansvar för miljö, humanitära rättigheter och för framtiden. Kravmärkt kaffe gör att man kan njuta av sitt älskade kaffe utan att få dåligt samvete.